FJ-Hobby - Guide i Radio Trim!


Start side Tilbage til forsiden.
RC forside
Tilbage til RC bilernes forside.Trim din radio rigtigt!

Der er en del der har svært ved at trimme deres radio rigtigt ind, især til nitro motorer, jeg vil her prøve at forklare hvordan man gør det.

Man kan eventuelt selv overføre samme principper til styretøjet.

Det vil være en fordel at læse guiden "Diverse radio forklaringer" hvis man ikke helt forstår de forskellige radio begreber jeg skriver om.
Trin 1.
Afmonter luftfilter, så man kan se gasspjældet i karburatoren.

Trim 01- Afmonter luftfilter

Trin 2.
Drej gas servoen om så gasspjældet er helt lukket, og servoen har spillerum.
Der skal nu være ca. 1 mm. luft ved gasspjældet dette er tomgangsluften.

Trim 02- Ca. 1mm. luft

Drej gas servoen om så gasspjældet er helt lukket, og servoen har spillerum.
Hvis der skal justeres mere afstand, skal servoen drejes så gasspjældet ikke står på tomgangs justereskruen,
da det kan ødelægge både skruen og gasspjældet, ved mindre afstand må den gerne stå ned imod skruen.

Trim 02_1 - Helt lukket så servoen har frigang til trækanordningen. Trim 02_2 - Spjældet åbnet en smule så den ikke står ned på justereskruen.

Trin 3.
Radio anlægget tændes og man tjekker at servoen køre den rigtige vej, hvis den køre forkert stiller man TH-Rev (TH = Throtle = Gas) knappen modsat.
Gassen efterlades nu i neutral og man stiller TH-Trim, så gasservoen lige præcis har fri gang når man ikke giver gas!

Trim 03 - Frigang ved gasservoen.

Hvis man har en simpel radio uden EPA (EPA = End Point Ajust = Justering af max udslag)så kan man ikke gøre mere

Trin 4.
Hvis man har en digital sender!

Nu giver man så fuld gas, og stiller op/ned for TH-EPA så gasspjældet er precist 100% åbent når man kommer fra neutral til fuld gas.
Herved opnår man perfekt gasrespons i forhold til fingeren, og servoen kan ikke stå og trække karburatoren i stykker.

Trim 04 - 100% åben ved fuld gas.

Trin 5.
Nu eller når man kommer ud at køre, kan man justere bremsen, så denne servoen ikke ødelægger sig selv eller bilen ved fuld brems.
Herved opnår man bedre bremserespons i forhold til fingeren, og servoen kan ikke stå og trække karburatoren i stykker.

Trim 05 - Bremsen justeres også med fornuft.Med venlig hilsen
Flemming Johansen www.fj-hobby.dk
 


Start side Tilbage til forsiden.
RC forside
Tilbage til RC bilernes forside.
RC Loppemarked RC. Loppemarked.