FJ-Hobby - Guide i Radio funktioner!


Start side Tilbage til forsiden.
RC forside
Tilbage til RC bilernes forside.Kend din radio rigtigt!

Der er en del der har svært ved at trimme deres radio rigtigt ind, derfor vil jeg her prøve at forklare hvad de forskellige ting hedder, gør og bruges til.

Denne guide bør læses inden man læser guiden "Trim din radio rigtigt"
 


Først lige nogle begreber:

ST = Steering = Rat/Styretøj (altid kanal 1 på modtageren)
TH = Throtle = Gas/Speeder (altid kanal 2 på modtageren)
Rev = Reverse = Baglæns/Omvendt
Norm = Normal
R = Right = Højre
L = Left = Venstre
D/R = Dual Rate = Styre udslag/Styre sensitivitet
EPA = End Point Ajust = Udslag ved max (i stil med D/R men her kan man stille 2 individuelle endepunkter)
Synthesized frekvens = I stedet for at skifte krystaller kan man indstille radio og modtager til en anden frekvens
ARC = Eksponentiel styring af udgang.
AUX = Auxilery = Ekstra kanaler = Kanal 3
Failsafe = Fejlsikker = Hvis radiosignalet forsvinder eller modtager spændingen bliver for lav, stilles kanalerne til den forudindstillede failsafe position.


Så kan vi passende fortsætte, i en snak om de forskellige ting man kan stille på radioerne.
Der er forklaringer til disse radioer, og man bør læse en af de 2 første, inden man læser om de digitale.Vi starter med denne simple pistol styring der har været en del af et RTR sæt fra Kyosho.

Trim 11 - Billede af simpel RTR radio fra Kyosho

1: On/off knappen, den tænder og slukker radioen, husk at senderen altid skal tændes først, og slukkes som det sidste, (med mindre man er ude på en bane, hvor det er smart at tænde sin enhed først, for at se om der er andre på samme frekvens)

2: Rattet, det bruges til at styre Kanal 1, som er til styreservoen.

3: Gasarm, den bruges til at styre kanal 2 som er hastigheden.
Mange radioer giver mulighed for at skifte hvor neutral er på denne, så man kan enten have 50/50 som betyder at den i neutral er placeret i midten, og der er lige stor vandring fra neutral til fuld gas, som fra neutral og til fuld brems. man kan også vælge 70/30, som flytter hvor den står neutral så der er 70% af vandringen til at dosere gassen, og kun 30% fra neutral til at dosere brems. Denne omskiftning er noget man skal skifte mekanisk.

4: TH-Rev, er en omskifter der vender retningen på servoen til gassen, hvis denne køre modsat af gasarmen.

5: ST-Rev, er en omskifter der vender retningen på servoen til styringen, hvis denne styre hjulene modsat af rattet.

6: D/R, denne funktion er til at bestemme max udslag på styretøjet, den kan bruges til at man sikre at styreservoen ikke kan dreje styretøjet om hvor det går på mekanisk stop. Den kan også bruges til at man under kørslen kan tilpasse styretøjet efter om man har over styring eller understyring der skal kompenseres for.

7: ST-Trim, her kan man korrigere på udgangen til styre servoen, i forbindelse med hvor neutral er.
Jeg vil dog anbefale at man stiller trim i midten og justere armen på servoen til den er så tæt på neutral som muligt, derefter kan man fin justere med trim.

8: TH-Trim, her kan man korrigere på udgangen til gas servoen, i forbindelse med hvor neutral er.
Jeg vil dog anbefale at man stiller trim i midten og justere armen på servoen til den er så tæt på neutral som muligt, derefter kan man fin justere med trim.
Ved EL enheder med ESC (Elektronisk fart kontroller), stilles trim i midten inden ESCén programmeres, og det budte så ikke være nødvendigt at stille på den efterfølgende.

9: Sokkel, her sætter man sin sender frekvenskrystal i, som passer til modtager krystallen der sættes i modtagerenheden.
Hvis de ikke køre på samme frekvens, virker radioen ikke.
Når man skal køre sammen med andre, bør man på forhånd tjekke om der er nogen der bruger samme frekvens som en selv.
da disse 2 enheder så ikke må være tændt samtidigt.Her er det også en simpel pistol styring der har været en del af et RTR sæt fra Team-Losi.
Denne er dog med synthesized frekvens i stedet for krystaller.

Trim 12 - Billede af RTR radio fra Losi

1: On/off knappen, den tænder og slukker radioen, husk at senderen altid skal tændes først, og slukkes som det sidste, (med mindre man er ude på en bane, hvor det er smart at tænde sin enhed først, for at se om der er andre på samme frekvens)

2: Rattet, det bruges til at styre Kanal 1, som er til styreservoen.

3: Gasarm, den bruges til at styre kanal 2 som er hastigheden.
Mange radioer giver mulighed for at skifte hvor neutral er på denne, så man kan enten have 50/50 som betyder at den i neutral er placeret i midten, og der er lige stor vandring fra neutral til fuld gas, som fra neutral og til fuld brems. man kan også vælge 70/30, som flytter hvor den står neutral så der er 70% af vandringen til at dosere gassen, og kun 30% fra neutral til at dosere brems. Denne omskiftning er noget man skal skifte mekanisk.

4: TH-Rev, er en omskifter der vender retningen på servoen til gassen, hvis denne køre modsat af gasarmen.

5: ST-Rev, er en omskifter der vender retningen på servoen til styringen, hvis denne styre hjulene modsat af rattet.

6: D/R, denne funktion er til at bestemme max udslag på styretøjet, den kan bruges til at man sikre at styreservoen ikke kan dreje styretøjet om, hvor det går på mekanisk stop. Den kan også bruges til at man under kørslen kan tilpasse styretøjet efter om man har over styring eller understyring der skal kompenseres for.

7: ST-Trim, her kan man korrigere på udgangen til styre servoen, i forbindelse med hvor neutral er.
Jeg vil dog anbefale at man stiller trim i midten og justere armen på servoen til den er så tæt på neutral som muligt, derefter kan man fin justere med trim.

8: TH-Trim, her kan man korrigere på udgangen til gas servoen, i forbindelse med hvor neutral er.
Jeg vil dog anbefale at man stiller trim i midten og justere armen på servoen til den er så tæt på neutral som muligt, derefter kan man fin justere med trim.
Ved EL enheder med ESC (Elektronisk fart kontroller), stilles trim i midten inden ESCén programmeres, og det budte så ikke være nødvendigt at stille på den efterfølgende.

9: Synthesized frekvens, er elektronisk styrring af frekvensen, dette betyder at man istedet for at have forskellige krystaller med, så kan man på senderen og modtageren bage vælge hvilken frekvens man vil bruge på det pågældende tidspunkt.
Hvis de ikke køre på samme frekvens, i både sender og modtager, virker radioen ikke.
Når man skal køre sammen med andre, bør man på forhånd tjekke om der er nogen der bruger samme frekvens som en selv.
da disse 2 enheder så ikke må være tændt samtidigt.Det her er en Sanwa/Airtronics MX-3 radio med krystaller, denne radio er digital.
Modtagerne til den er Micro størrelse, dvs. ca. ½ størrelse af en traditionel modtager.
Denne radio er blevet udgivet siden med Synthesized frekvens, og er nu også kommet i en 2,4GHz version med automatisk frekvenshop (FHSS).

Trim 13 - Billede af Sanwa/Airtronics MX3 med krystal

Start venligst med at læse beskrivelsen på en af de 2 første radioer, fordi der i denne tekst er de mest simple forklaringer undladt, og der kan være skrevet ting der kræver at man har sat sig ind i begreberne.

1: On/off knappen.

2: Rattet, det bruges til at styre Kanal 1, som er til styreservoen.

3: Gasarm, den bruges til at styre kanal 2 som er hastigheden.
Denne radio har 70/30% stilling på gasarmen, men den kan trinløst justeres efter ønske, jeg kender dog ikke %érne for ydrestillingerne.
Denne justering er noget man stiller mekanisk.

4: Kanal 3, har på denne radio kun 2 stillinger (on/off) hvilket gør den ideel til at styre bakgear eller lys tænding.

5: Knapperne der bruges til at navigere og justere i den digitale menu.

6: til 8: Kommer nærmere ind på her under, i den mere grundige forklaring af anlægget.

9: Sokkel, her sætter man sin sender frekvenskrystal i, som passer til modtager krystallen der sættes i modtagerenheden.
Hvis de ikke køre på samme frekvens, virker radioen ikke.

 

Funktioner på denne, gennemgået bag fra.

BAT:
Er det billede man normalt bruger radioen i.
Batterispændingen på senderens batterier vises, og der gives alarm når denne spænding når ned på 9,1Volt.

REV:
Menu hvor man kan ændre retningen på alle 3 kanaler, hver for sig.

SUB-T:
Her stiller man det grundlæggende Trim, så de udvendige Trim knapper kun bruges til at lave små justerings trim til kørselsforholdene.
Det vil altså være her inde man normalt stiller trim til karburatoren, så ved man at den skal stå på neutral på senderen.
Man stiller også neutral på styretøjet her, men korrigere for baneforhold og bukkede styrestænger på udvendig Trim.

MODEL:
Radioen kan huske opsætningen til 5 forskellige enheder, så her vælger man hvilken af de 5 enheder man nu skal bruge.

ARC:
Kan bruges på styringen og på gas, men ikke brems.
Man kan med denne indstilling ændre så eks. der det første stykke man drejer drejes hurtigere på servoen, og så det sidste stykke drejes langsommere,
eller omvendt. Nogle kan lide denne mulighed, især hvor de laver langsommere reaktion i starten til så de kan korrigere mere præcist ved små sving, men stadigt give fuld udslag hvis man drejer helt.

EPA:
Her kan man stille fuld udslag på kanalerne,
ST-L, ST-R, TH-High, TH-Low, AUX-High, AUX, Low
Jeg vil foreslå at man stiller sin D/R til 100% når man stiller EPA på styretøjet, derved kan man bruge EPA til at stoppe lige inden den rammer de mekaniske forhindringer. og D/R kan bruges til at korrigere for over/under styring.
Til gas og brems stilles 100% gasspjæld og passende mængde brems ved fuld brems.
til AUX (Kanal 3) kan stilles hvor fuld udslag er, i henholdsvis høj/lav (eller On/Off om man vil).

D/R:
Steering Dual Rate
Jeg forstår ikke hvorfor man kalder det dual rate, for det justere max udslag på styretøjet.
Så man under kørsel kan kompensere for over- eller understyring, eller bare bane forhold hvor man ikke ønsker fuld udslag.Det her er en Spectrum DX3 sender, denne radio er digital.
Modtagerne til den er Micro størrelse, dvs. ca. ½ størrelse af en traditionel modtager.
Denne radio er en 2,4GHz version med automatisk frekvenshop (DSM system).

Trim 14 - Billede af Spectrum DX3

Start venligst med at læse beskrivelsen på en af de 2 første radioer, fordi at i denne tekst, er de mest simple forklaringer undladt, og der kan være skrevet ting der kræver at man har sat sig ind i begreberne.

1: On/off knappen.

2: Rattet, det bruges til at styre Kanal 1, som er til styreservoen.

3: Gasarm, den bruges til at styre kanal 2 som er hastigheden.
Denne radio har 70/30% stilling på gasarmen, og kan ikke stilles anderledes.

4: Knap-A på grebet Kanal 3, har på denne radio 3 stillinger (ned/neutral/op) hvilket gør den god til biler med 3 mekaniske gear, og ikke så god til at styre bakgear.
knappen har fjeder retur til neutral, hvilket er irriterende, for så skal man holde den i 1. eller 3. eller bakgear

5: Knapperne der bruges til at navigere og justere i den digitale menu.

6: til 8: Kommer nærmere ind på her under, i den mere grundige forklaring af anlægget.

 

Lidt om systemet.

Typisk for 2,4GHz systemer er at der ikke er nogen krystaller, men det fungere heller ikke som andre synthesized anlæg, for her der pare man sender og modtager til hinanden, når man så tænder anlægget finder de hinanden, og leder efter et sted på det fri 2,4GHz bånd der frit, og så begynder de at snakke på den frekvens.
Derfor er der ikke mange forstyrrelser, de kan også finde en ny frekvens hvis der kommer noget der forstyrre.
Ligeledes har de som regel indbygget Failsafe i modtageren, denne funktion træder i kræft hvis radiosignalet forsvinder, eller modtager spændingen bliver for lav, så stilles kanalerne til de forudindstillede failsafe positioner.
2,4GHz systemerne behøver heller ikke lige så lange antenner, som de traditionelle 27MHz og 40MHz frekvenser.
Og alligevel så kan de sende længere en de traditionelle frekvenser, det største problem er dog i villakvarterer hvor der er så meget andet på 2,4GHz båndet at det er fyldt (Typisk trådløse netværk og vejrstationer), så der kan opstå forstyrrelser, og nedsat rækkevidde. For mit vedkommende har jeg ikke længere rækkevidde på min Spectrum end på de andre, så længe vi er på villavejen.
2,4 GHz anlæg er specielt gode til Benzinbiler, da signalet ikke er så følsomt over for tændingsstøj fra tændrøret.

Funktioner på denne radio.
 Jeg vil ikke gennemgå dem alle som med MX-3, men dem der bruges i forbindelse med motor opsætning kommer vi igennem.
Det bliver forklaret ud fra den indstilling der hedder 3P som bruges når knap-A på grebet skal bruges til gear på kanal 3

BAT:
Er det billede radioen starter op i.
Batterispændingen på senderens batterier vises, og model navnet på den model man skal bruge.

FN3:
Menu hvor man bestemmer hvad knap-A på grebet (kanal 3) skal bruges til.
LN = Liniær op/ned hvis kanal 3 bruges til brændstof mix forhold, kan dette stilles fra fjernbetjeningen.
3P = 3 stillinger, som bruges til at skifte imellem gear, hvis denne bruges til frem og bak forstilles grænserne lidt så den kun har 2 stillinger.
0 = 3 kanal bruges ikke, men knap-A bruges i stedet til at justere EPA for brems, så kan man finindstille bremsekraften til banen imens man køre bilen.

MDl:
Man kan i denne have indstillinger gemt til 3 forskellige modeller, og man har 3 karakter til at beskrive modellen hver i sær.

Trim 14 - Billede af Spectrum DX3 TRV ADJ

TRV ADJ:
Her kan man stille fuld udslag på kanalerne, (EPA)
STL, STR, FWD, BRM, F3+, F3-
Jeg vil foreslå at man stiller sin D/R til 100% når man stiller EPA på styretøjet, derved kan man bruge EPA til at stoppe lige inden den rammer de mekaniske forhindringer. og D/R kan bruges til at korrigere for over/under styring.
Til gas og brems stilles 100% gasspjæld og passende mængde brems ved fuld brems.
til F3 (Kanal 3) kan stilles hvor fuld udslag er, i henholdsvis +/-.

D/R STM:
Steering Dual Rate
Jeg forstår ikke hvorfor man kalder det dual rate, for det justere max udslag på styretøjet.
Når man her har sat sit max styre udslag, kan man efterfølgende under kørsel stille fra 40 til 100% af denne indstilling, ved at bruge knap-B på grebet (D/R STG).
Så man under kørsel kan kompensere for over- eller understyring, eller bare bane forhold hvor man ikke ønsker fuld udslag.

Trim 16 - Billede af Spectrum DX3 subtrim

SB-TRM:
Sub trim af neutral på alle kanaler, ST, TH, FN3.
Her stiller man det grundlæggende Trim, så de udvendige Trim knapper kun bruges til at lave små justerings trim til kørselsforholdene.
Det vil altså være her inde man normalt stiller trim til karburatoren, så ved man at den skal stå på neutral på senderen.
Man stiller også neutral på styretøjet her, men korrigere for baneforhold og bukkede styrestænger på udvendig Trim.
Trim via knapperne udvendigt hedder henholdsvis STT & THT indstilling af disse ændre ikke på SB-TRM indstillingerne.

REV * NORM:
Menu hvor man kan ændre retningen på alle 3 kanaler, hver for sig.
ST, TH, FN3.Med venlig hilsen
Flemming Johansen www.fj-hobby.dk
 


Start side Tilbage til forsiden.
RC forside
Tilbage til RC bilernes forside.
RC Loppemarked RC. Loppemarked.